Architektonický ateliér

O budoucnosti firmy…

Hlavním mottem naší práce je :

Kvalitní návrhy za přijatelné náklady pro klienty.

Jedině tak je možné aby naše tvorba byla uváděna stavebníky do realizace. Optimální tepelně technické paramatery staveb dávají jejich budoucím uživatelům záruky, že budou šetřit náklady za energie během provozu a také jejich údržba bude v dalších letech minimální.

Chtěli bychom v naší činnosti v dalších letech dokázat, že i zajímavé a atraktivní návrhy jsou dobře realizovatelné za přijatelné ceny a nejsou výsadou jen velkých a neúměrně nákladných projektů. Snažíme se proto do naší další práce přinášet stále nové technologie, materiály a také reagovat na nové požadavky našich klientů…

Michal Žáček, jednatel firmy Atelier 2