O nás

Atelier pro architektonickou a projekční práci vznikl v roce 2006 , na základě zkušeností v této tvorbě za předchozích 15 let, to je od roku 1991.
V současné době firma zpracovává objemové a dispoziční návrhy staveb,vizualizace a dále projekty pro územní, stavební řízení a také projekty pro realizaci staveb. V našem atelieru pracují v současné době 2 architekti a 7 inženýrů a dále spolupracujeme s externí zahradní architektkou, požárním specialistou, pracovníky pro energetické průkazy staveb, rozpočtování, komunikace a dalšími. Na všech projektech tak jsou všichni připraveni vypracovat projekty v optimální podobě jak estetické, tak i ekonomické, s ohledem také na maximální úspornost bydlení…
Sídlo firmy je v Praze2 v Kunětické ulici, kde je především obchodní centrum činnosti firmy. Druhá pobočka našá firmy je v Havlíčkově Brodě, kde je projekční atelier. Takto rozvržená struktura firmy umožňuje pracovat pro zákazníky jak v Praze, tak i po celé České republice při optimálních nákladech a tím i cenách za projekty.

Jednatelem firmy a hlavním tvůrcem designu návrhů je Michal Žáček, který do tvorby ateliéru přináší nové progresívní nápady v architektonických návrzích, jedná s klienty nad rozpracovanými projekty a zpracovává také vizualizace návrhů. Zvláště tato činnost pomáhá našim klientům rozhodnout se pro ten nejlepší návrh jejich stavby.
Spolu s ním pracují v atelieru ještě dva mladí architekti, kteří vnáší do tvorby naší firmy další nové a progresívní nápady.

Vedoucím stavební projekce a odpovědným zástupcem firmy je Ing Josef Žáček. Jeho úkolem je především vést odbornou část stavební projekce, kontrolovat stavební kvalitu všech projektů a koordinovat jednotlivé profese, které se podílejí na zakázkách. Jako autorizovaný inženýr také provádí autorské a technické dozory staveb během realizace. Na přípravě projektů pro stavební řízení a provádění staveb se podílí další 7 odborných inženýrů, specialisté na statiku, stavební konstrukce a instalační vybavení domů.

Projekční kancelář pracuje s počítačovým vybavením na vysoké úrovni . CAD programy jsou pravidelně modernizovány a dávají projektantům možnosti současné špičkové výbavy. Také díky tomu můžeme pracovat s novými grafickými programy, které jsou především pro zákazníky velkou pomocí.